Search
Saturday 1 April 2023
  • :
  • :
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ VIỆT
DOVIET JOINT STOCK COMPANY
572B/15 Trần Hưng Đạo, F.2, Q.5, TPHCM - MST: 0303505722
Tel: 028 3836 2174 - Fax: 028 3923 6997 - Email: [email protected]

Archives post

Phân loại môi trường nuôi cấy vi sinh

– Môi trường nuôi cấy phân loại theo thành phần: môi trường xác định  về hóa học, môi trường không...