Thư mời hội thảo VIETWATER 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2023 Thư mời Kính gửi:..

Triển lãm MTA 2023

Triển lãm MTA Việt Nam 2023 là sự kiện hàng đầu về cơ khí chính..

VINATEST tham quan PTN Trung Tâm 3 (06-06-2023)

Theo tinh thần cuộc họp BCH của hội vào tháng 05/2023, chương trình hoạt động..