Phân loại môi trường nuôi cấy vi sinh

– Môi trường nuôi cấy phân loại theo thành phần: môi trường xác định  về hóa học, môi trường không xác định hoặc môi trường không xác định một phần về hóa học, môi trường nuôi cấy sinh màu, môi trường nuôi cấy phát huỳnh quang

– Môi trường nuôi cấy được phân loại theo trạng thái vật lý: môi trường lỏng, môi trường đặc, môi trường bán đặc

– Môi trường nuôi cấy được phân loại theo mục đích sử dụng: môi trường vận chuyển, môi trường bảo quản, môi trường pha loãng/huyền phù, môi trường phục hồi, Môi trường tăng sinh sơ bộ, môi trường tăng sinh, môi trường tăng sinh chọn lọc, môi trường tăng sinh không chọn lọc, môi trường phân lập, môi trường phân lập chọn lọc, môi trường phân lập không chọn lọc, môi trường nuôi cấy chọn lọc sinh màu, môi trường nuôi cấy chọn lọc phát huỳnh quang, môi trường phân biệt, môi trường đặc trưng, môi trường nhận biết, môi trường định lượng, môi trường khẳng định, môi trường có chứa các chất trung hòa, môi trường sử dụng cho nhiều mục đích, môi trường đối chứng

– Môi trường nuôi cấy được phân loại theo phương pháp chuẩn bị: môi trường để sử dụng ngay, môi trường nuôi cấy hoàn chỉnh, môi trường sử dụng ngay sau khi làm tan chảy lại, môi trường sử dụng ngay sau khi làm tan chảy lại và bổ sung, môi trường được chuẩn bị từ các chế phẩm khô bán sẵn, môi trường được chuẩn bị từ các thành phần riêng lẻ.

Nguồn: Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh – CASE

Công ty cổ phần Đô Việt tự hào là đại lý phân phối độc quyền môi trường nuôi cấy vi sinh của hãng HiMedia – Ấn Độ tại thị trường Việt Nam.

https://dovi.vn/category/moi-truong-nuoi-cay-vi-sinh-himedia-ando