EC Broth

 • Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất.
 • Màu vàng, dung dịch trong suốt mà không có kết tủa.
 • Sử dụng để liệt kê chọn lọc Escherichia coli giả định bằng kỹ thuật MPN từ các mẫu nước và từ các mẫu lâm sàng.
 • Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g
Thương hiệu:HiMedia  Tên sản phẩm:  EC Broth M127 Himedia Ấn Độ
  Code: M127
  Hãng-xuất xứ: Himedia Ấn Độ
  Ứng dụng: – Sử dụng để liệt kê chọn lọc Escherichia coli giả định bằng kỹ thuật MPN từ các mẫu nước và từ các mẫu lâm sàng

  – Sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu,…

  Thông số kỹ thuật: – Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất

  – pH: (ở 25 ° C) 6.9 ± 0,2

  Thành phần: – Tryptone: 20.000 Gms/lít

  – Lactose: 5.000 Gms/lít

  – Bile salts mixture: 1.500 Gms/lít

  – Dipotassium phosphate: 4.000 Gms/lít

  – Monopotassium phosphate: 1.500 Gms/lít

  – Sodium chloride: 5.000 Gms/lít

  Bảo quản: Bảo quản dưới 30 ° C trong hộp đậy kín và môi trường đã chuẩn bị ở 15-25°C. Sử dụng trước ngày hết hạn trên nhãn
  Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g
  Mô tả
  Tên sản phẩm:  EC Broth M127 Himedia Ấn Độ
  Code: M127
  Hãng-xuất xứ: Himedia Ấn Độ
  Ứng dụng: – Sử dụng để liệt kê chọn lọc Escherichia coli giả định bằng kỹ thuật MPN từ các mẫu nước và từ các mẫu lâm sàng

  – Sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu,…

  Thông số kỹ thuật: – Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất

  – pH: (ở 25 ° C) 6.9 ± 0,2

  Thành phần: – Tryptone: 20.000 Gms/lít

  – Lactose: 5.000 Gms/lít

  – Bile salts mixture: 1.500 Gms/lít

  – Dipotassium phosphate: 4.000 Gms/lít

  – Monopotassium phosphate: 1.500 Gms/lít

  – Sodium chloride: 5.000 Gms/lít

  Bảo quản: Bảo quản dưới 30 ° C trong hộp đậy kín và môi trường đã chuẩn bị ở 15-25°C. Sử dụng trước ngày hết hạn trên nhãn
  Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g