MUG EC Broth

 • Code: M1042 (Himedia Ấn Độ).
 • Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất hoặc dạng dung dịch trong suốt màu vàng mà không có kết tủa.
 • MUG EC Broth được sử dụng để phát hiện Escherichia coli trong các mẫu nước và thực phẩm bằng phương pháp fluorogen.
 • Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g
Thương hiệu:HiMedia  Tên sản phẩm: MUG EC Broth M1042 Himedia Ấn Độ
  Code: M1042
  Hãng-xuất xứ: Himedia Ấn Độ
  Ứng dụng: – MUG EC Broth được sử dụng để phát hiện Escherichia coli trong các mẫu nước và thực phẩm bằng phương pháp fluorogen

  – Sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu,…

  Thông số kỹ thuật: – Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất hoặc dạng dung dịch trong suốt màu vàng mà không có kết tủa

  – pH: (ở 25 ° C) 6.9 ± 0,2

  Thành phần: – Enzyme thủy phân casein: 20.000 Gms / lít

  – Lactose: 5.000Gms / lít

  – Hỗn hợp muối mật: 1.500Gms / lít

  – Phosphat kali: 4.000 Gms / lít

  – Monopotosphat: 1.500 Gms / lít

  – Natri clorua: 5.000 Gms / lít

  – 4-Methylumbelliferyl ß-D-Glucuronide (MUG): 0,050 Gms / lít

  Bảo quản: Bảo quản dưới 30 ° C trong hộp đậy kín và môi trường đã chuẩn bị ở 2-8 ° C. Sử dụng trước ngày hết hạn trên nhãn
  Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g
  Mô tả
  Tên sản phẩm: MUG EC Broth M1042 Himedia Ấn Độ
  Code: M1042
  Hãng-xuất xứ: Himedia Ấn Độ
  Ứng dụng: – MUG EC Broth được sử dụng để phát hiện Escherichia coli trong các mẫu nước và thực phẩm bằng phương pháp fluorogen

  – Sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu,…

  Thông số kỹ thuật: – Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất hoặc dạng dung dịch trong suốt màu vàng mà không có kết tủa

  – pH: (ở 25 ° C) 6.9 ± 0,2

  Thành phần: – Enzyme thủy phân casein: 20.000 Gms / lít

  – Lactose: 5.000Gms / lít

  – Hỗn hợp muối mật: 1.500Gms / lít

  – Phosphat kali: 4.000 Gms / lít

  – Monopotosphat: 1.500 Gms / lít

  – Natri clorua: 5.000 Gms / lít

  – 4-Methylumbelliferyl ß-D-Glucuronide (MUG): 0,050 Gms / lít

  Bảo quản: Bảo quản dưới 30 ° C trong hộp đậy kín và môi trường đã chuẩn bị ở 2-8 ° C. Sử dụng trước ngày hết hạn trên nhãn
  Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g