Ống đong vạch nâu

Thương hiệu:Brand    Đặc tính kỹ thuật