Rappaport Vassiliadis Medium

 • Code: M880 (Himedia Ấn Độ).
 • Xuất hiện bột màu vàng nhạt đến màu xanh nhạt. Rappaport Vassiliadis Medium được sử dụng để làm giàu Salmonellae dựa trên khả năng phát triển có chọn lọc tại áp suất thẩm thấu cao, pH thấp và 43°C.
 • Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g
Thương hiệu:HiMedia  Tên sản phẩm: Rappaport Vassiliadis Medium M880 Himedia Ấn Độ
  Code: M880
  Hãng-xuất xứ: Himedia Ấn Độ
  Ứng dụng: – Rappaport Vassiliadis Medium được sử dụng để làm giàu Salmonellae dựa trên khả năng phát triển có chọn lọc tại áp suất thẩm thấu cao, pH thấp và 43°C

  – Sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu,…

  Thông số kỹ thuật: – Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất hoặc dạng dung dịch trong suốt màu hổ phách nhạt đến trung bình mà không có kết tủa. mà không có kết tủa

  – pH: (ở 25 ° C) 5.2 ± 0,2

  Thành phần: – Papaic digest of soyabean meal: 4.500 Gms/lít

  – Natri clorua: 7.200 Gms/lít

  – Monopotosphat: 1.440 Gms/lít

  – Magiê clorua: 36.000 Gms/lít

  – Malachite xanh: 0,036 Gms/lít

  Bảo quản: Bảo quản dưới 30 ° C trong hộp đậy kín và môi trường đã chuẩn bị ở 2-8 ° C. Sử dụng trước ngày hết hạn trên nhãn
  Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g
  Mô tả
  Tên sản phẩm: Rappaport Vassiliadis Medium M880 Himedia Ấn Độ
  Code: M880
  Hãng-xuất xứ: Himedia Ấn Độ
  Ứng dụng: – Rappaport Vassiliadis Medium được sử dụng để làm giàu Salmonellae dựa trên khả năng phát triển có chọn lọc tại áp suất thẩm thấu cao, pH thấp và 43°C

  – Sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu,…

  Thông số kỹ thuật: – Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất hoặc dạng dung dịch trong suốt màu hổ phách nhạt đến trung bình mà không có kết tủa. mà không có kết tủa

  – pH: (ở 25 ° C) 5.2 ± 0,2

  Thành phần: – Papaic digest of soyabean meal: 4.500 Gms/lít

  – Natri clorua: 7.200 Gms/lít

  – Monopotosphat: 1.440 Gms/lít

  – Magiê clorua: 36.000 Gms/lít

  – Malachite xanh: 0,036 Gms/lít

  Bảo quản: Bảo quản dưới 30 ° C trong hộp đậy kín và môi trường đã chuẩn bị ở 2-8 ° C. Sử dụng trước ngày hết hạn trên nhãn
  Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g