Shigella Broth Base

 • Code: M1326 (Himedia Ấn Độ). Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất.
 • Shigella Broth Base chứa chất thủy phân enzyme casein như một nguồn carbon, nitơ, vitamin và khoáng chất.
 • Shigella Broth Base được sử dụng để phân lập và nuôi cấy các loài Shigella từ thực phẩm.
 • Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g
Thương hiệu:HiMedia  Tên sản phẩm: Shigella Broth Base M1326 Himedia Ấn Độ
  Code: M1326
  Hãng-xuất xứ: Himedia Ấn Độ
  Ứng dụng: – Shigella Broth Base được sử dụng để phân lập và nuôi cấy các loài Shigella từ thực phẩm.

  – Sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu,…

  Thông số kỹ thuật: – Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất

  – pH: (ở 25 ° C) 7,0 ± 0,2

  Thành phần: – Enzyme thủy phân casein: 20.000 Gms/lít

  – Natri clorua: 5.000 Gms/lít

  – Dipot kali hydro photphat: 2.000 Gms/lít

  – Kali dihydrogen phosphate: 2.000 Gms/lít

  – Dextrose: 1.000 Gms/lít

  – Polysorbate 80: 1.500 Gms/lít

  Bảo quản: Bảo quản dưới 30 ° C trong hộp đậy kín và môi trường đã chuẩn bị ở 2-8 ° C. Sử dụng trước ngày hết hạn trên nhãn
  Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g
  Mô tả
  Tên sản phẩm: Shigella Broth Base M1326 Himedia Ấn Độ
  Code: M1326
  Hãng-xuất xứ: Himedia Ấn Độ
  Ứng dụng: – Shigella Broth Base được sử dụng để phân lập và nuôi cấy các loài Shigella từ thực phẩm.

  – Sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu,…

  Thông số kỹ thuật: – Xuất hiện ở dạng kem màu vàng đồng nhất

  – pH: (ở 25 ° C) 7,0 ± 0,2

  Thành phần: – Enzyme thủy phân casein: 20.000 Gms/lít

  – Natri clorua: 5.000 Gms/lít

  – Dipot kali hydro photphat: 2.000 Gms/lít

  – Kali dihydrogen phosphate: 2.000 Gms/lít

  – Dextrose: 1.000 Gms/lít

  – Polysorbate 80: 1.500 Gms/lít

  Bảo quản: Bảo quản dưới 30 ° C trong hộp đậy kín và môi trường đã chuẩn bị ở 2-8 ° C. Sử dụng trước ngày hết hạn trên nhãn
  Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 500g