Đầu típ dùng cho Transferpette S (Micro pipet)

Thương hiệu:Brand  Đầu Tips của hãng Brand sử dụng cho dụng cụ hút mẫu Transferpette S được sản xuất trong điều kiện tối tân nhất, qui trình đóng gói hoàn toàn tự động.

  – Có 2 loại đầu tips: Tiêu chuẩn và ULR (Ultra Low Retention)

  – Chia vạch giúp kiểm tra thể tích 1 cách nhanh chóng.

  – Tất cả các loại đầu tips tới 1000 µl đều hoàn toàn không có DNA (<40 fg), RNase (8.6 fg), nội độc tố (< 1 pg), ATP (< 1fg).

  – Có thể hấp tiệt trùng ở 121oC (2 bar).

  – Hệ thống đóng gói thân thiện với môi trường.

  Hãng sản xuất: BRAND – Đức

  Brochure sản phẩm

  Pipettenspitzen_EN

  Mô tả

  Đầu Tips của hãng Brand sử dụng cho dụng cụ hút mẫu Transferpette S được sản xuất trong điều kiện tối tân nhất, qui trình đóng gói hoàn toàn tự động.

  – Có 2 loại đầu tips: Tiêu chuẩn và ULR (Ultra Low Retention)

  – Chia vạch giúp kiểm tra thể tích 1 cách nhanh chóng.

  – Tất cả các loại đầu tips tới 1000 µl đều hoàn toàn không có DNA (<40 fg), RNase (8.6 fg), nội độc tố (< 1 pg), ATP (< 1fg).

  – Có thể hấp tiệt trùng ở 121oC (2 bar).

  – Hệ thống đóng gói thân thiện với môi trường.

  Hãng sản xuất: BRAND – Đức

  Brochure sản phẩm

  Pipettenspitzen_EN