PD-Tips (đầu típ dùng cho pipette lặp lại)

Thương hiệu:Brand    PD-Tips của hãng Brand là loại đầu tips dành cho dụng cụ hút mẫu HandyStep S và HandyStep Electronic.

    Quý khách có thể xem qua bài viết về dụng cụ hút mẫu HandyStep S

    Mô tả

    PD-Tips của hãng Brand là loại đầu tips dành cho dụng cụ hút mẫu HandyStep S và HandyStep Electronic.

    Quý khách có thể xem qua bài viết về dụng cụ hút mẫu HandyStep S